Colofon

Met ruim 15 jaar ervaring als beleidsadviseur, projectleider en account-manager in de breedte van de vakgebieden ‘Wonen’ en 'Zorg' heb ik naast een brede inhoudelijke kennis ook een scherp zicht op de proceskant van het vakgebied. Hiermee kan ik processen en de betrokken partijen in beweging krijgen.

Een heel divers aantal onderwerpen heb ik de afgelopen jaren als adviseur en projectleider onder handen gehad. Het gaat dan om onder anderen woonvisies, woonzorgzones, wonen en zorg, Wmo, woningbouwprogrammering, woonruimteverdeling, prestatieafspraken, locatieontwikkeling, marktanalyses, wijkvisies, herstructurering, ouderenhuisvesting, woonkeur, kamerverhuurproblematiek, welstandsbeleid en duurzaam bouwen.

In mijn opleidingen en trainingen heb ik me naast de beleidsmatige invalshoek (planologie, bestuursgeografie, ruimtelijk bestuursrecht) ook gericht op de uitvoering hiervan (propedeuse HTS-Bouwkunde, training programmatisch werken voor projectleiders).

Meer informatie is te vinden op mijn LinkedIn profile. Of vraag om mijn CV voor een uitgebreid overzicht van mijn werkervaring.

 

Sallandstraat 11
7412 WB Deventer
 
<h1>michielhuizing.nl sitemap:</h1> <a href="http://michielhuizing.nl/?page_id=1090">Home</a><br /> <a href="http://michielhuizing.nl/?page_id=1106">Ervaring</a><br /> <a href="http://michielhuizing.nl/?page_id=1108">Werkstijl</a><br /> <a href="http://michielhuizing.nl/?page_id=1160">Projecten</a><br /> <a href="http://michielhuizing.nl/?page_id=104"><b>Colofon</b></a><br /> <a href="http://michielhuizing.nl/?page_id=100">Zoekresultaten</a><br />