Werkstijl

Collega's en externen waarderen mijn stijl omdat ik bij uitstek een teamplayer ben, gericht op de inhoud. Ik zie het als een uitdaging betrokkenen te binden, te motiveren en daarmee tot een inhoudelijk en gedragen resultaat te komen. Daarbij maak ik gebruik van mijn enthousiasmerende, creatieve en communicatieve werkstijl.

Als externe kracht werk ik het liefst van binnenuit uw organisatie. Ik heb dan bij voorkeur mijn werkplek binnen uw organisatie. Ik leg persoonlijke contacten, ga een band aan met uw bedrijf en ben er onderdeel van. De door mij uitgevoerde opdrachten wortelen daardoor binnen uw organisatie. Met mijn brede ervaring (zowel inhoudelijk als procesmatig) kan ik op vele terreinen van het wonen, maar ook daarbuiten, opdrachten uitvoeren.

Ik heb een goed overzicht van wat er inhoudelijk speelt en hoe processen lopen. Daardoor kan ik dwarsverbanden leggen met andere spelers op de woningmarkt en andere beleidsvelden. Dit met een scherp oog voor het belang van de verschillende partijen. Processen die zijn gericht op samenwerking (denk aan prestatieafspraken of gebiedsontwikkeling) passen goed bij mij.

Omdat ik me snel kan inwerken in nieuwe materie en gemakkelijk samenwerk ben ik ook inzetbaar voor kleinere spoedklussen.

Sallandstraat 11
7412 WB Deventer
 
<h1>michielhuizing.nl sitemap:</h1> <a href="http://michielhuizing.nl/?page_id=1090">Home</a><br /> <a href="http://michielhuizing.nl/?page_id=1106">Ervaring</a><br /> <a href="http://michielhuizing.nl/?page_id=1108"><b>Werkstijl</b></a><br /> <a href="http://michielhuizing.nl/?page_id=1160">Projecten</a><br /> <a href="http://michielhuizing.nl/?page_id=104">Colofon</a><br /> <a href="http://michielhuizing.nl/?page_id=100">Zoekresultaten</a><br />